تجهیزات

Cincinnat-Arrow

5-axis CNC Machine

X:2200 mm/ Y: 1800 mm / Z: 1250 mm

Table size : 1250 x 1250 mm

Table rotation: 360 x 0.001

Cincinnat-Arrow

Cincinnati Arrow 1000

Vertical CNC Machine

Cincinnat-Arrow

Cincinnati Arrow 500

Vertical CNC Machine

Mazak VTC 20C

Mazak VTC 20C

Vertical CNC Machine

CNC Spark

CNC Spark

HCM / H 46-F75

CNC Super drill

CNC Super drill

HCM S36

خدمات

مجتمع قالب سازی آنیت با بهره گیری از نیروهای متخصص در زمینه طراحی، بازاریابی و تولید؛ توانایی ارائه خدمات به صنایع مختلف در زمینه طراحی محصولات جدید و توسعه محصولات را به شرکت های تولیدی با اهداف زیر را دارد :

  • تولید محصول در کلاس جهانی و راهیابی به بازارهای فروش جهانی و افزایش صادرات
  • راه اندازی خطوط تولید جدید
  • بهسازی محصولات
  • تغییر در شکل ظاهری محصول و افزایش سهم بازار را دارد

متخصصان شرکت شما را در تمامی مراحل :

  • تولید ایده
  • غربالگری ایده ها
  • بهسازی محصولات
  • تغییر در شکل ظاهری محصول و افزایش سهم بازار را دارد
  • تولید ایده

یاری خواهند نمود