CAM تکنولوژی

تکنولوژی CAM

با اجرایی سازی تکنولوژی CAM در گروه صنعتی Die Hard ، این شرکت قادر است قالب های سفارشی مشتریان را در اسرع وقت با بهترین کیفیت و صرف کمترین هزینه تولید نماید...

CAE تکنولوژی

تکنولوژی CAE

تکنولوژی CAE عبارت است از آنالیز مهندسی قطعه طراحی شده قبل از اینکه به مرحله ساخت برسد و یادر حالت خاص تحلیل به کمک رایانه ...

CAD تکنولوژی

تکنولوژی CAD

CAD عبارت است از دو مفهوم درطراحي "طراحي به کمک کامپيوتر" و "ساخت به کمک کامپيوتر" که تکنولوژي استفاده گسترده از رايانه درطراحي و توليد قطعات مختلف وپيچيده صنعتي را نمايان مي سازد ...