گروه صنعتی آنیت ارتباط و همکاری تنگاتنگی با یکی از بزرگترین تولید کنندگان قالب های اکسترود آلومینیوم در ترکیه در زمینه طراحی و ساخت قالبهای باکیفیت اکستروژن دارد.

گروه صنعتی آنیت با بهره مندی از توانمندی های زیر ساختی ، ماشین آلات به روز ، تکنولوژی های نوین سیمولیشن و نیروهای آموزش دیده و متخصص مجرب ، توانایی ساخت قالب های باکیفیت اکستروژن آلومینیوم را در ابعاد مختلف دارد . ما تنها شرکت قاب سازی در ایران برخوردار از سیستم سیمولیشن قالب هستیم و این مساله زمینه ساز ساخت قالبهای با کیفیت در گروه صنعتی آنیت گردیده .

1. نمونه هایی از قالب های اکسترود آلومینیوم:

قالب اکستروژن
قالب اکستروژن

2. تحقیق و توسعه و سیمولیشن قالب در فاز طراحی :

تحقیق و توسعه و سیمولیشن قالب در فاز طراحی
تحقیق و توسعه و سیمولیشن قالب در فاز طراحی

3. تحقیق و توسعه و سیمولیشن قالب در فاز طراحی :

تحقیق و توسعه و سیمولیشن قالب در فاز طراحی
تحقیق و توسعه و سیمولیشن قالب در فاز طراحی
تحقیق و توسعه و سیمولیشن قالب در فاز طراحی